KDO KOHO SPONZORUJE?

 

Kdo koho sponzoruje?
5.6.2000, Respekt (Marie Haisová)

V příloze Respektu č. 52 loňského roku byly zveřejněny informace o Agentuře GAIA. Grafickou podobu přílohy uhradila Respektu reklama firem, náklady na obsah, textovou část a fotografie byly náklady Agentury GAIA. V Respektu č. 20 letošního roku v článku Přichází vláda chaosu napsal Petr Holub, že ekologická Agentura GAIA je sponzorována firmou Shell. Toto tvrzení vyprovokovalo novináře Ivana Brezinu k útokům na naši adresu. Co se Agentury GAIA i mě osobně týče, nikdy jsme žádný dar, ani finanční, ani věcný od firmy Shell nedostali. Vyplývá to z účetnictví, které zveřejňujeme každoročně ve výroční zprávě, kterou bychom rádi publikovali i na stránkách Respektu. Loňské výdaje Agentury GAIA (542 671,20 Kč) byly získány od Nadace pro rozvoj občanské společnosti, pražského magistrátu, Ministerstva zahraničních věcí a od soukromých osob. Přehled a výše příspěvků je ve zmíněné zprávě vyjmenována. Na stránkách výroční zprávy tvrdím, že při patnácti konstruktivních projektech a osmi "ombudsmanských" kauzách jsme organizací, kde je hodně "muziky" za málo peněz... Největším naším projektem je "Ekologická cesta do společné Evropy"... Otázka první: Je pan Brezina sponzorován firmami, které si platí reklamu v novinách a jejichž peníze jdou mimo jiné i na jeho honorář? Otázka druhá: Co s národem a kulturou, která nedokáže prostřednictvím novin a televize zdarma zprostředkovat veřejnosti pozitivní informace o pozitivních činnostech svých občanů a občanek?

POZORNOST SVĚTA JE UPŘENA K NAIROBI

Pozornost světa je upřena k Nairobi
25.5.2000, Zemské noviny (Marie Haisová)

Ve dnech 15. května až 26. června probíhá v Nairobi, hlavním městě Keni, již pátá schůzka konference ke Konvenci o biologické diverzitě. V těchto dnech se zde podepisuje Protokol o biologické bezpečnosti, který za Českou republiku odjel signovat ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Wangari Matthai, profesorka z Nairobi, mi vyprávěla, jak po staletí u nich lidé uctívali jednu horu. Misionáři a kolonizátoři odvrátili pozornost domorodců jinam a lid se otočil k posvátné hoře zády. Přestal horu respektovat, vykácel zde stromy, čímž přišel o vodu, která se tam díky stromům držela, přišel o zvěř i o ptactvo, půda začala erodovat. K tomu, aby se dnes lidé opět obrátili k hoře čelem, potřebují dnes mezinárodní konference, tuny potištěného papíru a složitá jednání. To nejvýznamnější začalo v roce 1992 v Rio de Janeiru, kde vznikla Agenda 21, obsáhlý dokument, respektovaný řadou států, o trvale udržitelném rozvoji. Čas letí, každým rokem se státní reprezentanti někde slétají, aby diskutovali, vyjednávali, čelili lobbistickým skupinám nadnárodních korporací a dohadovali se na dalších krocích. Čtvrtá schůzka se konala v roce 1998 v Bratislavě. Tam jsme také na setkání Diverse Women for Diversity (Rozmanité ženy za rozmanitost) podepsaly vlastní "ústavu" o tom, že my, ženy z různých oblastí světa, trváme na tom, aby život na zemi byl zachován ve vší bohatosti a rozmanitosti. Lidé si musí být plně vědomi toho, že žijí jen určitý čas na určitém místě a že jsou zodpovědni za způsob, jakým svůj čas prožijí. Ženy nemohou akceptovat násilí, chamtivost, drancování přírody na úkor druhých lidí a přírodních zdrojů. Odmítají takové formy vztahů, které vytvářejí negativní mezilidské aktivity, neakceptovatelné výrobky a propojování nadnárodních korporací s národními vládami za účelem výroby dalších zbraní. Odmítají takovou formu volného obchodu, která ohrožuje sociální a environmentální vazby jako ohrožení demokracie, diverzity naší planety. Věřme, že v Nairobi se Česká republika zviditelní lépe, než tomu bylo na začátku tohoto procesu v roce 1992 v Riu, kde jsme byli jednou z mála zemí, která nebyla zastoupena hlavou státu a kde jsme prohlašovali: "Co bychom se starali o globální problémy, když máme svých starostí nad hlavu." Dočkali jsme se toho, co nám předvídal zakladatel Římského klubu Dennis Meadows: "Ponecháte-li vše neviditelné ruce trhu, nebudete se stačit divit, až vás neviditelná noha téhož trhu nakopne."