PRODEJ VODY OHROŽUJE NAŠI SVOBODU

 

Prodej vody ohrožuje naši svobodu

Dýchat čistý vzduch, pít čistou vodu a jíst zdravé potraviny je základním právem člověka, vycházejícím z toho, že bez vzduchu vydržíme žít zhruba tři minuty, bez vody přežijeme sedm dní, bez potravy asi třicet dní. Převládající filozofie tvrdí, že za peníze koupím vše, výsledkem tohoto myšlení skrze zisky je však nemoc šílených krav, nemoci dýchacího ústrojí, kardiovaskulární choroby. Nevíme, co jíme. Odkud pochází a jak byly pěstovány potraviny na pultech supermarketů. Koho dnes zajímá kvalita vzduchu, který dýcháme, a kdo překazí plány našich volených reprezentantů, kteří chtějí svěřit péči o naši vodu zahraničním investorům? Je zde námitka, že čeští otcové přece pijí pivo, české matky mají svobodu vybrat dětem mezi Coca- Colou a Pepsi Colou. Česká legislativa ošetří prodej vody stejně spolehlivě, jako ošetřila bankovnictví a privatizaci. Voda je přírodní zdroj, který zde byl - dokud jej lidstvo nezaneřádilo - zdarma a k dispozici prakticky všude. Já osobně jsem před lety pila vodu z Vltavy pár kilometrů od jejího pramene, i dnes stojí u studánek v Kunratickém lese či plzeňských Doudlevcích fronty lidí s taškami plnými PET lahví a vírou, že snad tato chlorem neošetřená voda bude mít zázračné účinky. V minulosti bývaly v dobách válek nejzranitelnější zdroje pitné vody, vždyť stačila kapka jedu a otrávila celou studnu. S hravostí sobě vlastní se nyní chystají naši politici prodat za pár miliard naši studnu tomu, kdo dá víc. Jak to, že v časech, kde vlastnictví je božstvem, se Češi chystají vzdát klíčů k jednomu ze svých nejcennějších zdrojů, kterým je zdroj pitné vody pro více než desetinu obyvatelstva? Zatím. Argument, že na údržbu vodovodních řadů nejsou finance, neobstojí. Každou chvilku cpe vláda miliardy do mizerně řízených bank, které nedělají nic jiného, než točí peníze, či velkoryse podporuje zahraniční investory. Čeští politici jsou krátkozrací a vrhají národ do nové diktatury, ve které nebude ohrožena svoboda slova, ale svoboda rozhodování o tom, co budeme pít, co jíst i co budeme dýchat. Nejen my, ale inaše děti.

Marie Haisová, Agentura GAIA, Praha, Zemské noviny, České slovo, 21.2.2001

CO SKRYJE HRA O ČT

Co skryje hra o ČT

@ glosa

Asi bych nedokázala vyjmenovat všechny soutěže diváků, které pořádají naše televize na téma nejoblíbenější osoby z obrazovky. Vím jen, že je jich hodně. Do tohoto předvádění se jak v nejnapínavější detektivce připletla pře uvnitř veřejnoprávní televize. A "když se dva perou, třetí se směje", praví přísloví. Tím třetím jsou ti, kteří o prezentaci na televizních obrazovkách ani v jiných médiích nestojí. Nestojí o slávu a popularitu, tahají si své nitky pěkně v pozadí a organizují dle svých představ toky svých zisků a manipulaci nás, konzumentů jejich nápadů. Například bylo v tichosti vyklizeno tržiště na Karlově náměstí v Praze a bez výraznější medializace uzavřen vchod do metra za účelem vybudování jakéhosi nového spotřebního super centra.

Marie Haisová, Mladá fronta DNES, 9.1.2001