TŘICET OTÁZEK PŘED ZASEDÁNÍM MEZINÁRODNÍHO MĚNOVÉHO FONDU

 

Třicet otázek před zasedáním mezinárodního měnového fondu
2.3.2000, Mladá fronta DNES (Marie Haisová)

Koncem září bude Praha hostit výše zmíněné instituce. Děti již vědí, že chvilku po letních prázdninách dostanou navíc týden mimořádných prázdnin, jejich rodiče jsou ujištěni, že bude o ně postaráno. Starší lidé z okolí Kongresového centra prý mohou být klidní. Okolí bude uzavřené, policie se chystá. Primátor i starostka obvodu nás ujistili, že Praha to zvládne. Co ale zvládne? Kdo z Pražanů a Pražanek ví, oč se jedná? Zvládají reprezentanti města komunikaci s občanskou veřejností? Kdo, kdy, kde a komu podal základní a srozumitelné vysvětlení, co je Mezinárodní měnový fond, co je Světová banka, kdo stojí v čele těchto institucí, jaká je jejich struktura, jaká jsou pravidla jednání a rozhodování, jaká je role těchto institucí v současném světě? Kdy byly tyto instituce ustanoveny a za jakým účelem? Byly naše děti uvolňovány ze škol, když zasedala RVHP? Jaká je role finančních institucí po pádu železné opony? Není paradoxem demokracie, pakliže státní finance, tedy peníze daňových poplatníků, řadových občanů a občanek, jdou do investic pro ty nejbohatší? Myslím momentálně dvoumiliardovou investici do rekonstrukce Kongresového centra a náklady na policejní aparát, kterého se nedostává k ochraně lidí v každodenním životě. Jaká je návratnost těchto prostředků? Kdo z vás kdy viděl kalkulaci - účetní rozvahu příjmů z investic tohoto velkorysého projektu? Ráda bych slyšela od hostitelů - našich politiků -, zda obeslali školy s důsledným vysvětlením a zdůvodněním mimořádného volna v době, ve které se vzdělání považuje za nejvyšší hodnotu? Jak se vypořádá radnice s nároky a požadavky řadových návštěvníků města a turistů v době zasedání? Jak vysvětlí těm, co zatouží dojít na Vyšehrad od metra, že tudy cesta nevede, neboť zde jsou současní mocní a nejmocnější? V Seattlu se začalo s důkladnými informacemi o Světové obchodní organizaci (WTO) až po několika dnech pouličních protestů. Čekají naše instituce na totéž?

ZAHÁJILI JSME DIALOG O ODPOVĚDNOSTI

Zahájili jsme dialog o odpovědnosti
10.1.2000, Respekt (Marie Haisová)

Přečetla jsem si v prvním lednovém čísle reakci na otištěnou reklamu v Respektu, která byla na zadní straně přílohy o činnosti Agentury GAIA v předposledním prosincovém čísle. Obvinění na adresu redakce uvádím na pravou míru. V létě roku 1999 nám byla nabídnuta možnost otisknout informace o naší činnosti v příloze Respektu, která vychází jako speciální služba nevládním neziskovým organizacím. Podmínkou vytištění přílohy je to, že si organizace nevýdělečného typu najde sponzora, který Respektu uhradí náklady spojené s přípravou a vydáním přílohy. Rozpočítali jsme tiskovou stranu na centimetry, propočítali náklady na formát A4, A5, A6, A7, A8, A9 a v srpnu začali telefonovat, jednat, faxovat, e-mailovat, korespondovat... Ke konci listopadu jsme získali podporu od pěti firem našich přátel, jejichž pomoc stačila na uhrazení poloviny tiskové strany. Stále zbývala druhá polovina a celkem jasné dilema. Jestli neseženeme reklamu na zbývající A4 do konce roku, budeme se nadále pachtit v temnotách veřejného nevědomí jako doposud. Pracuji v ekologickém hnutí od začátku devadesátých let. Dle svého nejlepšího vědomí, svých schopností a svědomí jsem se snažila, ať jako ředitelka Zeleného kruhu, tak coby jednatelka Agentury GAIA o řízení a prosazení pozitivních změn v oblasti životního prostředí, ženské otázky, alternativ ke konzumnímu způsobu života. Všechny projekty, které jsem začala, byly úspěšné. Kdo v Čechách ví o tom, v čem jsem se kdy pozitivně angažovala, co jsem kdy kde dělala? Být anonymní popelkou není ve světě informací nijak motivující existence. A tak byl učiněn onen kritizovaný krok. Byla oslovena firma, se kterou jsme u příležitosti oslav Dne Země '99 zahájili "Dialog pro 21. století" o zodpovědnosti, která je v současném světě nedělitelná, ať se jedná o jedince, který denně túruje auto, aby dostál svému pohodlí, či o nadnárodní společnost, která vychází vstříc jeho touhám. Jsem ráda, že se ozvala kritika a že bylo znovu otevřeno citlivé a rozporné téma peněz, moci, zodpovědnosti, reklamy, mediální síly. Budu ráda, bude-li námi zahájený "Dialog pro 21. století" pokračovat, zejména bude-li probíhat na stránkách Respektu. Ví někdo z těch, co sledují veřejné dění, o tom, že začal? Tiskovou zprávu o jeho zahájení a průběhu obdržela ČTK i všechny naše deníky koncem dubna roku 1999.