JAKÉ POHLAVÍ MÁ ABSTRAKTNÍ LIDSTVO?

 

Na malostranském Újezdě je nový památník obětem komunismu, vytvořený ing. arch. Zdeňkem Hölzlem, akad. arch. Janem Kerelem a akad. sochařem Olbramem Zoubkem.
Na schodech je šest postav mužů, kteří se postupně stávají torzy. Patrně má jít o symbol lidstva, nicméně pět postav ze šesti má naprosto konkrétní, pečlivě vymodelovaný penis.
Okamžitě mě napadla otázka: "Proč jsou tady jenom muži, to byli oběťmi komunismu jen oni?" Můj průvodce mi vysvětlil, že jde o symbol a že nesmím být tak přízemní. Jenže penis má jenom muž, nebo lidstvo obecně? Mluvím-li o symbolu člověka, pak bych si představovala poněkud abstraktnější vyjádření, nebo se mýlím? Autoři byli tři muži. Pro ně evidentně platí stejné rovnítko, které platí pro celou patriarchální kulturu, a to, že člověk rovná se muž, muž rovná se člověk. Když jsem toto vyslovila, tak mě můj průvodce obvinil z omezenosti a militantního feminismu. Já se na oplátku optala, zda pochopil, proč jeho žena požádala o rozvod. Prý ne, neboť, cituji: "To nejsou skutečné problémy, to, co vy ženy za problémy považujete."
Tak berte, prosím, i tento komentář k novému památníku. Věnuji ho Miladě Horákové, která jistě rodu mužskému promine, stejně tak, jako mu promíjejí celé generace žen.
Nakonec, prý je penis společným majetkem mužů i žen, četla jsem v jakési sexuologické příručce, tak jaký problém?
Pro věcnou úplnost dodám, že z pamětní desky na Újezdě se dozvíme, že za období komunismu bylo odsouzeno 205 486 lidí, 248 popraveno, 4500 zemřelo ve věznicích, 327 zahynulo na hranicích, 170 938 občanů emigrovalo.
Moc by mě zajímalo, kolik žen bylo z celkového počtu.

Marie Haisová, MF DNES 8.6.2002

ČÍM JSME CHUDŠÍ, TÍM MAJÍ PENÍZE PRO NÁS VĚTŠÍ HODNOTU

říká Sondám spisovatel Benjamin Kuras

Pane Kurasi, napsal jste řadu knih, ve kterých vtipně a zasvěceně popisujete situaci v Čechách z důležitého odstupu. Po ideologii komunistické zavládla u nás ideologie konzumní. Lidé uvěřili, že “čas jsou peníze”, úplně se zapomnělo na to, že jsou zdroje další, kterými jsou lidé, jejich čas, příroda. Jak je tomu v Británii? Je to tam také tak markantní?

Penězi se všechno nevyřeší, ale bez peněz se toho vyřeší ještě míň. Posedlost penězi tvoří Ameriku, nenávist k peněžní civilizaci končí Afghánistánem. Honba za penězi má míň co dělat s penězi samotnými než s žebříčkem hodnot, jakým řídíme svůj život. Takže než na peníze nadávat, možná by bylo lepší si je umístit na správné místo. Za co svoje peníze vyměňujeme, to má pro nás větší hodnotu, jinak bychom je nevyměňovali. A naopak, čeho se za peníze někoho jiného vzdáváme, to má pro nás hodnotu nižší, jinak bychom se toho nevzdávali. Zní to možná paradoxně, ale čím jsme chudší, tím mají peníze pro nás větší hodnotu, protože jsme za ně ochotní hodně obětovat a za málo věcí je vyměňovat, protože, jak se říká, “na to nemáme”. Takzvaná konzumní společnost dává penězům hodnotu ne vysokou, nýbrž naopak nízkou, protože nás nutí je za kdejakou zbytečnost utrácet. Tržní ekonomika je vlastně dost velká legrace. Pokud jde o Británii, ta má v posedlosti penězi před Českem o nějakých dvacet let náskok. Takže to pomalu začíná doznívat a roste počet lidí, kteří začínají vnímat, co vlastně pro ně peníze reprezentují a jak se co dá získat bez zbytečného utrácení, tudíž i té honby za penězi.

Můj otec byl z osmi děti, z velmi chudé rodiny, kde všichni hráli na nějaký hudební nástroj. Rád říkával “Nic jsme neměli, ale uměli jsme se radovat. Vy máte všechno, ale radost vám chybí.” Čím si to vysvětlujete?

Ztrácíme schopnost snadné a přirozené lidské komunikace a navazování vztahů a řešení konfliktů. Vnímáme druhé spíš jako obtížnost než inspiraci. Jedna americká socioložka to pojmenovala “cocoon culture”- něco jako kultura života zavřeného v larvím obalu, nebo v ulitě. Trávíme čím dál víc času buď sami zavřeni s nějakými hračkami, ať už je to televize, počítač nebo auto, a míň času poznáváním druhých lidí. Na Západě je to o něco horší, protože to trvá už třetí generaci. Britští teenageři prý tráví průměrně 26 hodin týdně u televize, někde jsem se dočetl. To znamená beze slova komunikace s druhými. Vyrůstají k něčemu, čemu se říká společenský analfabetismus. Tedy neznalost základní abecedy společenského styku a nezájem se ji učit.

Kontrastní obrázek se nechá vidět v pražském metru, kde můžete potkat podrážděné, naštvané, v lepším případě netečné lidi. Nad nimi září z reklam šťastné tváře reklamních pozérů a pozérek. Proč si lžeme, na co si hrajeme a proč?

Reklama si hraje jenom na to, aby někdo někomu něco prodal, ať už zboží, nebo ideologii či politiku. Nemusíme to vztahovat na sebe a účastnit se toho. V žádném případě nemusíme přijímat, že “my” si lžeme nebo na něco hrajeme.

Ekonomové se dopouštějí dalšího omylu tím, že se veřejně přetřásá pouze úroveň makroekonomická. Deficit státního rozpočtu jde do miliard. Já jsem nikdy žádné dluhy neměla a velmi nerada bych do nich upadla. Proč si myslíte, že ekonomy nezajímá mikroekonomika, ekonomika žen a jejich každodennost?

Ekonomové se dopouštějí omylů nepřetržitě. Ekonom je člověk, který nám zítra vysvětlí, proč se dnes nestalo, co předpovídal včera - jak praví stará definice. Státní deficit je vůl, ale bez dluhu nemůže fungovat žádná slušná ekonomika. Musí to ale být dluh, který nám umožňuje vytvářet víc, než si vypůjčujeme, jinak se staneme jeho otrokem. Ale dluh máme kolem sebe všude. Když třeba dnes pošlete nějaké redakci článek, který vyjde příští týden, ale honorář vám přijde za šest týdnů po vytištění, dáváte redakci sedmitýdenní úvěr, čili ona si jej od vás bere na dluh. Když u nějakého zaměstnavatele pracujete a plat dostanete až na konci měsíce, tak mu svou práci taky poskytujete na úvěr. Bída vzniká vždy tam, kde se nic nedává na dluh a musí se platit v hotovosti předem. Protože si to může míň lidí dovolit, míň se toho prodá, tudíž se toho míň vyrábí, tudíž míň lidí se uživí.

Proč ekonomy nezajímá mikroekonomika? Protože mikroekonomika je o tom, jak jednotlivci vytvářejí bohatství a makroekonomika o tom, jak by to vytvořené bohatství instituce prošustrovávají. Ekonomové pracují s údaji vypočitatelnými, logickými a předvídatelnými, takže zapomínají, že ekonomika se skládá z lidí nevypočitatelných, nelogických a nepředvídatelných. Kdyby se chtěli zabývat jimi, přestali by být ekonomy a stali by se psychology či sociology. Ti ale zase neumějí propočítávat makroekonomiku. Takže ten dělá to a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc.

Uděláme moc, ale také blbostí. Levice neví, co dělá pravice. Není to tím, že ti strategicky rozhodující jsou muži, kterým to “horizontálně” nemyslí?

Už dávno se ptám, kdy se mezi ty velké spisovatelky, vědkyně, političky, manažerky a podnikatelky konečně přiřadí i nějaké ty velké ekonomky. Kde se nám schovávají?

Ale jsou. Třeba Hazel Hendersonová. Žena však myslí v širších souvislostech, je pro ni nepřirozené zabývat se “jen” penězi. V přírodě se také nevyskytují jednotlivé, od sebe odtržené a na sobě nezávislé jevy. Tak se totiž bohužel prezentuje ekonomika.

Já si myslím, že workoholismus je jednou z hlavních příčin ekologické krize. Lidé chodí do práce, aby si vydělali na auto, které potřebují na jízdu do práce. Když by se místo toho milovali, byli by šťastnější a světu méně škodliví. Proč to nedělají?

Workoholismus není nic nového, za starých dob se tomu říkalo nevolnictví a ještě za starších otroctví. Naštěstí Mojžíš vymyslel šábes, čímž nám sdělil, že aspoň jeden den v týdnu by se mělo odpočívat, mudrovat a vyžívat se v radovánkách. V pracovní dny, jak praví staré židovské přísloví, má slušný člověk pracovat jenom půl dne: buď těch prvních dvanáct hodin, nebo těch druhých dvanáct hodin. Každá hodina navíc je workoholismus, každá hodina míň je flákačství. Nevím, zda světu škodí víc workoholici nebo flákači. Pak je ale samozřejmě důležité, co všechno si člověk představuje pod pojmem práce a zda ji vnímá jako nudnou otročinu nebo jako svobodnou zajímavou tvorbu s možností duchovního růstu. Je třeba práce tohleto naše povídání, které snad někdo někde otiskne a zaplatí? Nebo jenom laškujeme?

Nevím, jak pro Vás, ale pro mě je velkou rozkoší vyměňovat si názory s chytrým mužem. Moje zkušenost je, že energie, kterou vydám se mi vrací, byť ne vždy okamžitě. Dám příklad. Tady se ustálilo, že životní úroveň se pozná nikoliv podle značky auta, či velkého domu, ale podle toho, jak dobré vzdělání mohou rodiče dopřát svým dětem. Můj mladší syn studoval na prestižní soukromé škole ve Švýcarsku, teď je na International School of Prague. Za příjmy ekologické aktivistky bych to nikdy nepořídila.

Když mluvíte o vztazích, dluzích, setkal jste se v Británii s LETS (Local Exchange Trade Systém), který nahrazuje finanční směnu směnou výměnnou? Prý je v severní části Londýna velmi rozšířená.

A hlavně nepopulární u berňáku. Dovedete si představit, jak supí představami, kolik mu unikne daní na nepeněžité výměně služeb a zboží, které nemůže zdanit? Jak už mudruje, jak zdanit, když soused sousedovi za čerstvou mrkev ze zahrady pohlídá děti, uklidí domácnost, nebo odveze na nádraží? Ta krásná absurditka je, že čím víc takových výměn bude, tím budeme všichni bohatší, ale tím bude makroekonomika, tedy státní ekonomika, chudší. Ta se totiž počítá v takových věcech, jako hrubý národní produkt, který se zas počítá podle peněžitých výdělků, a ty se zase počítají jen z toho, co kdo vykáže k zaplacení daní.

Jak vnímáte zdejší občanskou společnost?

Jestliže občanskou společností myslíte aktivní účast občana na utváření vlastního osudu způsobem jiným než remcáním na to, co zas někdo zbabral nebo nezařídil, tak ji zatím moc nevnímám.

Co si myslíte o českých neziskových organizacích? Liší se od britských?

Vím toho o nich málo, ale předpokládám, že se od britských moc lišit nebudou, kromě toho, že mají určitě k dispozici míň prostředků, protože v Česku se ještě dostatečně neoživila tradice soukromých dobročinných příspěvků na všelijaké kauzy, kterým ten či onen jednotlivec fandí. Pořád se mně zdá, že převládá představa, že na všechno by měl přispívat stát nebo nějací mecenáši ze zahraničí.

Pane Kurasi, děkuji Vám velice za Váš čas, Vaši energii a Vaši ochotu odpovídat na mé ženské otázky.

Marie Haisová

Agentura Gaia

Sondy č. 11, 28. března 2002