DOPISY REDAKCI

 

Dopisy redakci

Kavan připustil, že bude těžké...
Zamýšlím se nad výsledkem letošních voleb a nad vším, co volby doprovázelo. Myslím, že mohu s čistým svědomím pogratulovat panu Špidlovi k volebnímu vítězství. Gratulace patří i faktu, že se podařilo prosadit do vlády dvě ženy, i když poměr 15:2 je hodně nerovnoprávný. Mrzí mě, že Hana Marvanová byla nucena odstoupit, a to kvůli svému požadavku na snížení státního dluhu. Žití na dluh a na úkor budoucnosti jde na vrub našich dětí a už dlouho se o tomto žití na dluh na celém světě hovoří ve vztahu k životnímu prostředí. Teď se u nás, díky Haně Marvanové, otevřela i otázka financí, se kterými hospodaří stát. Média informovala o zvolení Jana Kavana do OSN a o tom, že tato funkce, která nemá žádnou pravomoc, přijde Českou republiku na 113 milionů korun. Připomínám, že ekologickým občanským sdružením rozděluje Česká republika 16 milionů korun ročně a dostává od nich přesně zúčtováno, co za ně vykonala. Moc by mě zajímala efektivita stotřináctimilionové funkce v OSN.

Marie Haisová, Praha

Lidové noviny, 17.7.2002

PUSŤME ŽENY DO HRY, DAJÍ SPOLEČNOSTI NOVOU VIZI

Pusťme ženy do hry, dají společnosti novou vizi

Kandidovala jsem letos ve volbách jako nezávislá na kandidátce Strany zelených, která má v zahraničí pravidlo 50:50. V Čechách není údajně dostatečný počet aktivních žen pro dodržování tohoto pravidla. Byla jsem druhá, třetí byla také žena, členka strany. Jako první byl na kandidátce muž. Přesně podle vtipu, "když se sejdou dvě ženy a jeden muž, kdo bude řídit? A když se sejdou dva muži a jedna žena, kdo bude vařit kávu a psát zápis?" Před léty jsem se zamýšlela nad spojitostí mezi ekologickou krizí a těmi, kteří vládnou, a dávala jsem si dohromady mnohé souvislosti. Abych nebyla jen paní chytrá, která ví, jak by co mělo vypadat, tak jsem šla se svou "kůží na trh" a kandidovala jako nezávislá na všech úrovních. Nejzajímavější byla kandidatura do historicky prvních voleb do Senátu. V domažlickém okrsku kandidovalo pět mužů a já coby jediná žena. Skončila jsem šestá. Znamená to, že jsem byla nejhorší?

On vepředu, ona v koutě
Z manažerské školy si pamatuji obrázek, který dokumentoval, jak rozdílně jsme vnímáni. Na obrázku byli dva uchazeči o ředitelský post. Muž a žena. Aniž by o nich bylo cokoliv známo, byl muž automaticky zakreslen jako vysoký v popředí a žena jako maličká vzadu v koutě. Tak se totiž podvědomě vnímáme. "On", velký vpředu, "ona", malá vzadu. Kolik úsilí musí žena vyvinout k tomu, aby se dostala z onoho pomyslného kouta dopředu, na stejnou rovinu společenské vnímatelnosti, tam, kde stojí muž automaticky tím, že je muž? Ke svému "feminismu" jsem přicházela postupně, když mi docházelo, jak se mně nadřízená rada nedokáže dohodnout, neboť z celkového počtu devíti bylo sedm mužů, kteří měli sedm pravd. Z nekonečných a nekončících diskusí měla vyplývat strategie pro mě, výkonnou ředitelku. Z nouze jsem dala dohromady skupinu žen a začaly jsme samostatně vytvářet konkrétní a praktické projekty, u kterých byl viditelný a měřitelný výsledek. Zajímavé bylo, že ženy přicházely i tehdy, když jsem nemohla zaplatit. Byly spokojené, když viděly dobře odvedenou práci a radost druhých. Teorie říká, že ve společnosti jsou tři roviny myšlení a z něj vyplývající společenské role: leader, manager a producer. Jestliže je některá z rolí ve společnosti oslabena nebo úplně chybí, pak společnost z problémů nevychází. Zažila jsem skvělou organizaci, kde generální ředitelkou byla žena, výkonným ředitelem muž, pracujícími byli muži i ženy. Když se před časem říkalo, že česká vláda nemá vizi, proč tomu bylo? Při výběru lidí na vysoké posty se nebere v úvahu jejich schopnost kombinovat a dávat do souvislostí. Žena, která dá život dítěti, mu ho dá s perspektivou, že dítě prožije život v určité časové perspektivě - má vizi o jeho budoucnosti. Zkušenost s výchovou, péčí o domácnost, vzdělání, zdraví, čistotu učí myšlení v souvislostech.

Co ví dárkyně života
V citlivém tématu mužských a ženských rolí používám terminologii převzatou z orientální filozofie: mužský a ženský princip. K ženskému principu se přiřazují vlastnosti, jako je pozitivní přístup k životu, láska, péče, starostlivost, důraz na bytí, nikoliv na vlastnění, vnímání ve vztazích a souvislostech. Dále to je smysl pro rovnost oproti hierarchické nadřazenosti, porozumění na základě empatie a intuice. Dárkyně života ví, jak je obtížné život dát a vypiplat a jak snadné a rychlé je zabít. Ženy se považují za součást přírody, nepokládají přírodu jako něco vně sebe, a tak stav našeho světa by vypadal jinak, pakliže by do "hry o svět" vstoupily či jim to bylo dovoleno ve výraznějším počtu. Mezi ženské principy totiž patří citlivější a šetrnější zacházení nejen s přírodou, ale i s lidskými, časovými a finančními zdroji.

Autorka je ředitelkou Agentury GAIA

Mladá fronta DNES, 1.8.2002