SVĚTOVÉ PENÍZE KONTOLUJÍ MUŽI

 

Světové peníze kontrolují muži

Na Světový Summit OSN k otázce životního prostředí v Johannesburgu jsem byla pozvána mezinárodní asociací Ashoka. Setkání s ostatními členy asociace se konalo v Tlholegu, v jedné ze slavných ekologických vesnic, týden před zahájením Summitu. Ekologická vesnice Tlholego v Jihoafrické republice, kde lidé žijí jako jedna velká rodina a vharmonii sokolní přírodou. Foto archiv Informovali jsme se o tom, co se v jednotlivých zemích přihodilo za deset let od prvního Světového Summitu OSN v Rio de Janeiro, ze kterého vzešel dokument Agenda 21, jakási bible globálního světa o tom, jak trvale a udržitelně žít na Zemi. Je v něm podrobně popsáno a doporučeno, co vlády jednotlivých zemí mají udělat pro zajištění harmonického soužití s přírodou. Pod logem Světového Summitu OSN byl podtitul "People, Planet, Prosperity". K tomu, aby se něco vyřešilo, mělo být na prvním místě slovo "Planet", a ne "People". Planeta bez nás přežije, my bez ní nikoliv. Podtémata, kterými byla energie, jídlo, čistá voda a zdraví, jsou podmíněna zdravou planetou. Po příjezdu do Johannesburgu jsem se vydala do Nasreku, který byl věnován nevládním organizacím, do "Stanu žen", kde se prezentovala témata, o něž se prioritně zajímají ženy. Stan byl obrovský, umístěný daleko od ostatního dění. Takhle vypadá segregace, napadlo mě, poloha stanu obráží situaci ve společnosti, ve které je žena a její život na okraji. Hlavní jednání na Summitu byla v mužských rukou, a je- li někdo výsledkem jednání zklamán, pak se není možné divit. Vidět na jedno oko, když máme dvě, je handicap, a jestli si to globální společnost odmítá přiznat, pak se z problémů nevymotá. Poprvé jsem našla na veřejnosti informace, které vypovídaly o tom, že chce- li se skončit s chudobou, pak je třeba přemýšlet komplexně. Jestliže muži kontrolují světové peníze, pak ženy nemají šanci. Ve vládách je 86 % mužů, nadnárodním koncernům vládne 99 % mužů, v radě Světové banky je jich 91 %, v Mezinárodním měnovém fondu 100 %. Ženy vydělávají pouze 10 % ze světových příjmů. Ačkoliv pracují 2/3 světového pracovního času a produkují polovinu světového jídla, vlastní méně než 1 % světového majetku. Drtivá většina světové chudiny je rodu ženského. Závažnou informací je, že na zbrojení vydávají světoví vůdci (94 % mužů) přes 800 bilionů dolarů, přičemž 80 bilionů dolarů by stačilo na ukončení chudoby. Co s tím?

Marie Haisová, ředitelka Agentury GAIA

Střední Čechy, 14.9.2002

ZBYTEČNÉ MILIONY DO ČESKÉ VĚDY

Zbytečné miliony do české vědy

Dopisy redakci

Počátkem prosince se v Praze konalo oborové setkání ekologických organizací, kterého se zúčastnil i ministr životního prostředí Ambrozek. Mezi jiným zmínil 100 milionů, které vláda slíbila věnovat na vědu a výzkum. Zeptala jsem se, zda budou poznatky vědy a výzkumu sloužit praktickému životu tak, jak jsem viděla na své praxi v USA. Ministr Ambrozek slíbil, že na praktické využití zmíněných peněz osobně dohlédne. Protože mám s našimi institucemi nepříliš dobré zkušenosti, začala jsem vyvíjet aktivitu na vlastní pěst. Zavolala jsem do sekretariátu Akademie věd ČR, kde jsem byla odkázána na ředitele Kanceláře AV ČR Dr. Petruse, který mi vysvětlil, že 100 milionů Kč nejsou v ročním rozpočtu akademie (14,5 - 15 miliard) žádné peníze a odkázal mě na Radu pro vědu a výzkum při Úřadu vlády ČR, aniž by vyslechl, oč mi jde. Proč tedy česká vláda nevěnuje oněch 100 milionů, které jsou pro oficiální vědu zanedbatelnou částkou, ekologickému hnutí, které by si za ně zaměstnalo kvalifikované vědce. Ti by pak mohli zpracovávat fakta k praktickému využití společnosti i všech zúčastněných. Co tomu říkáte?

Autorka je ředitelka Agentury GAIA

Lidové noviny, 18.12.2002