STO MILIÓNŮ DO ČESKÉ VĚDY

 

Sto miliónů do české vědy

Začátkem prosince se v Praze konalo oborové setkání ekologických organizací, na které přišel také ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Mimo jiné zde hovořil o částce sto milionů korun, kterou vláda slíbila věnovat na vědu a výzkum. Zeptala jsem se, zda budou poznatky vědy a výzkumu sloužit praktickému životu podobně, jako jsem to poznala při své praxi v USA, kde organizace na ochranu přírodního parku Everglades zaměstnávala vědce, jenž shromažďoval fakta a důkazy potřebné pro argumentaci při záchraně tohoto vzácného biotopu. Žádný důkaz tam nebyl ponechán náhodě, v článcích nebyly publikovány názory, dojmy či myšlenky, ale pouze o realitu opřené argumenty. Ministr Ambrozek slíbil, že na praktické využití zmíněných sta milionů osobně dohlédne. Protože mám již s našimi institucemi své zkušenosti, začala jsem vyvíjet vlastní soukromou aktivitu. Zatelefonovala jsem do sekretariátu Akademie věd ČR. Byla jsem odkázána na ředitele kanceláře AV ČR doktora Petruse, který mi vysvětlil, že sto milionů korun nejsou v rámci ročního rozpočtu Akademie (14,5 - 15 miliard Kč) žádné peníze, a odkázal mě na Radu pro vědu a výzkum při Úřadu vlády - aniž by vyslechl, oč mi jde. Před časem jsem byla ve Vídni na konferenci o geneticky modifikovaných organismech. Nadnárodní koncerny zde prezentovaly argumenty, vědci dokládali důkazy o potřebnosti genetického modifikování pro budoucnost lidstva. Zároveň byli pozváni novináři, jejichž úkolem byl rozšířit tyto informace mezi veřejnost. Přijelo též pár lidí z opozice, z nevládních organizací. Zdroje jejich protiargumentů pocházely od lidí z třetího světa, kterým genetické modifikace poničily místní kulturu. Argumenty opozice byly přesvědčivé, nicméně vedle technicky dokonale předvedené argumentace nadnárodních koncernů a profesionálních vědeckých analýz vypadaly "jako chudí příbuzní". Řídím neziskovou organizaci s ročním rozpočtem přibližně 2 miliony korun. Celé české nevládní ekologické hnutí dostává na veřejně prospěšné projekty asi 16 milionů. Z kuloárů se mi donáší - a moje zkušenosti to potvrzují - že česká věda je od života izolovaná pozorovatelna odtržených přírodních jevů. V přírodě všechno souvisí se vším, a tak si myslím, že by se hodilo tuto propojenost reflektovat i v životě vědy a neziskových organizací. Nejde-li to, třeba proto, že struktura je příliš zkostnatělá, akademicky namyšlená a izolovaná, pak se nabízí jiná možnost. Česká vláda by mohla věnovat oněch sto milionů, které jsou pro oficiální vědu "zanedbatelnou částkou", ekologickým organizacím. Ty za ně zaměstnají kvalifikované vědce, kteří budou zpracovávat fakta a argumentace k praktickému prospěchu společnosti i všech zúčastněných. Co tomu říkáte?

Autorka je ředitelkou neziskové organizace Agentura GAIA.
Marie Haisová, Literární noviny, 7.1.2003

ŽENA JE V ČELE STÁTU ŽÁDOUCÍ

Žena je v čele státu žádoucí

Volba nové hlavy státu se podobá více sportovnímu klání či hokynaření, než důstojnému rozhodování zodpovědných reprezentantů země o tom, kdo bude v následujících letech v čele České republiky. Naše ekologická agentura se po celou dobu své existence věnuje tématu žen v politice. Jejich nedostatek je citelně vidět i při procesu volby, kde dominují mužské priority a způsoby rozhodování. Jedna žena v čele asi systém nezmění, nicméně, chceme-li vyjít ze začarovaného kruhu, který s sebou přináší jednooké (mužské) vidění světa, pak prezidentka - žena je v čele státu více než žádoucí a to nejen proto, "že ženy berou politiku jako zahrádku, o kterou se starají pro dobro svých dětí".

Marie Haisová, agentura GAIA, Praha
Večerník Praha, 29.1.2003