VÝHRUŽKY MINISTRA VNITRA

 

Výhružky ministra vnitra
25.4.2000, Zemské noviny (Marie Haisová)

Jsme znepokojeni slovy nového ministra vnitra Stanislava Grosse, který v televizním zpravodajství prohlásil, že v souvislosti se zasedáním Mezinárodního měnového fondu vybaví Policii ČR novými zbraněmi, povolá armádu a regionální složky policie. Jaké jsou příčiny jeho slov? Čím vyhrožuje? Chystá se snad střílet nejnovějšími zbraněmi? Uvědomuje si, že v září bude v ulicích nejvíce školních dětí, které mají zvláštní volno? Zastrašuje ty, kterým se nelíbí finanční diktát? Proč? Kdo v této zemi přemýšlí o příčinách nespokojenosti ve společnosti a snaží se o porozumění a prevenci v dialogu místo výhrůžek?

OMBUDSMAN BY MĚL BÝT DOBRÝM MANAŽEREM

Ombudsman by měl být dobrým manažerem
5.4.2000, Lidové noviny (Marie Haisová)

Léta se zájmem sleduji spory o to, na jakém postu má být jaký odborník. Před více než deseti lety zmizely posty komunistických lídrů a objevily se posty funkcionářů postkomunistických politických stran, kteří dovedli naši zemi ke kariéře docela slušného smetiště. Jedno je oběma typům odborníků společné: volíme si je, a oni pak vybírají mezi sobě rovnými další odborníky na další strategické manažerské pozice. Jen vzácně je mezi nimi žena. Žijeme v éře odbornosti, v níž dominují maskulinní hodnoty. Pracovně nazývám tento svět "exteriérový". Ten "interiérový", který je o našem soukromí a rodinném životě, je převážně v rukou odbornic a manažerek ženských. Do jaké míry je tato tradiční dělba údělu nosná v budoucnosti, je hozenou rukavicí pro obě pohlaví. V akutním sporu o to, kdo má být budoucím ombudsmanem či ombudsmankou, se málo píše, že jde o instituci se sídlem v Brně, což je poněkud nepraktické pro ty, kteří mají potíže s úřady v Chebu, a trochu nešikovné vzhledem k sídlu ostatních státních institucí v Praze. Rozhodli tak ale námi zvolení odborníci členové parlamentu po letech přemýšlení. Bezprostředně po revoluci plnila roli ombudsmana autorita Václava Havla. Přicházely stovky dopisů, návštěv a telefonátů občanů a občanek, kteří na bedra nového prezidenta, jenž se těšil jejich bezmezné důvěře, chtěli naložit mnohé z křivd, které jim dříve komunistická vláda a státní zřízení způsobily. Většinou šlo o křivdy "interiérové" ztrátu domova, svobody, blízkých které způsobily "exteriéroví" vládci. Na dopisy, návštěvy a telefonáty prezident neměl čas, jezdil na Hrad a po světě, budoval instituci prezidenta. Závažné stížnosti právního charakteru jsme posílali na generální prokuraturu, soudní a státní instituce místního významu. V té době to bylo z bláta do louže: instituce, které křivdy způsobily, je měly napravovat? Klesající autorita prezidenta snížila počet důvěřujících a píšících občanů, nezmenšila ovšem počet sporů s institucemi. Jsou nové konflikty, způsobené novými "exteriérovými" mocnými. Já osobně mám například plné zuby toho, že Česko je "smetištěm Evropy i světa" a naši zákonodárci tomu dali volný průchod. Jak mi napsal jeden z nich v roce 1992, to prý vyřeší etika podnikatelů! Z nových konfliktů ocituji pár příkladů z výroční zprávy Agentury GAIA, kde již tradičně máme odstavec "ombudsmanské aktivity". Jde například o prodej zbytků zeleně v Praze, úřady podporovaný a tolerovaný, za účelem budování supermarketů, administrativních budov, rezidenčních bytů. Řešíme kauzu Americké ulice, kde se začala likvidovat Waldesova vila a park. Na Zvonařce úřad povolil schválením stavby rezidenčních bytů novou dominantu Prahy, která zastíní kostel sv. Ludmily. Otevření čedičového lomu u obce Verušice poblíž Žlutic se nám podařilo zastavit, stejně tak stavbu skladu stavebního materiálu na pískovcových Proseckých skalách. Buduji, buduješ, budujeme - sloveso, jež milují "exteriéroví" tvůrci, kteří nenechají kámen na kameni. Bude-li ombudsman(ka) z jejich krevní skupiny, pak nevím, máme-li mít radost. Bude-li v čele právník či právnička, bude vědět, jak spory řešit, jenže je nebude stíhat. Bude- li v čele dobrý(á) manažer(ka), dobré právníky či právničky si najde.