ZÁKAZ SHROMAŽĎOVÁNÍ V ČECHÁCH?

 

Zákaz shromažďování v Čechách?
12.5.2000, České slovo (Marie Haisová)

Jsem opravdu znepokojena prvomájovým policejním zásahem proti demonstrantům na Střeleckém ostrově. Nabízí se otázka, zda alternativní mládež, často označovaná jako ultralevicová, neslouží státní správě a policejním jednotkám jako "otloukánek"? Proč toto setkání mladých lidí bylo zakázáno a následně násilně rozehnáno za přítomnosti vládního zmocněnce pro lidská práva Petra Uhla?! Bylo snad nebezpečnější než tisíce levicových "demokratů" na Letenské pláni či než loňský "vlastenecký" pochod skinheadů Prahou? Řádně ohlášený průvod Prahou na 8. května byl úřady opět zakázán. Proč? Čím je májový průvod mladých lidí svátečně klidným městem nebezpečný? Nemusím souhlasit s hesly či názory demonstrujících, co mě však znepokojuje, je ohrožení podstaty demokracie, kde právo shromažďovací je jedním ze základních práv svobodných lidí..

 

ŽIŽKA S KOZINOU BUDOU MÍT V ZÁŘÍ NAVRCH

Žižka s Kozinou budou mít v září navrch
28.4.2000, Lidové noviny (Marie Haisová)

V souvislosti s nadcházejícím setkáním skupiny Světové banky a zástupců Mezinárodního měnového fondu (MMF) se hojně hovoří o protestech, které setkání těchto finančních globálních institucí téměř tradičně doprovázejí. V minulém roce se ve Spojených státech konala konference WTO. V té době jsem v Seattlu byla a účastnila jsem se happeningů lidí všech věkových kategorií, setkání v kostelech se zástupci církví i na ulicích s odboráři. Demonstranti vytvořili mírový řetězec tisíců lidí všech barev a národů. Všechny tyto akce silně převládly nad sporými projevy vandalismu, které paradoxně a globálně ovládly světová média. Otázku zářijového zasedání MMF v Praze jsme nedávno řešili u oběda ve školní jídelně. Protože se tato škola nachází na trase, kterou budou delegáti projíždět ke Kongresovému centru, hovořilo se o mimořádných prázdninách pro žáky, o zatarasené magistrále, o ostřelovačích, kteří budou ze střech domů sledovat a zneškodňovat případné teroristy. V Seattlu jsem sice ostřelovače neviděla, ale asi nemám takové pozorovací schopnosti. Ze stejných důvodů jsem si nevšimla ani žádného teroristy, nikoho takového jsem tam nepotkala. Svým spolustolovníkům u oběda jsem také vyprávěla o tradici amerického nenásilného protestu, o tom, jak lidé na ulici přesně věděli, co dělat jako první krok a jaké kroky budou následovat. Byli to běžci na dlouhé tratě a to, že skončili ve vězení, kde pokračovali hladovkou, byl z jejich strany předem promyšlený cíl. Vydržet týden na ulici není žádná slast ani při sebelepším počasí. To už musí být motivace! Jediný muž, který mezi námi u oběda seděl, mi skočil do řeči poznámkou: "Prosím vás, co nám to tady vykládáte o Martinu Lutheru Kingovi a Americe, cožpak my nemáme našeho Jana Husa?" Vedle sedící kolegyně pokračovala: "A co Žižka a husitské hnutí?" Což pověsti o Janu Sladkém Kozinovi, Nikolu Šuhaji loupežníkovi a Jánošíkovi neprovázely naše dětství? Jak zářní hrdinové naší historie chránili chudé, bohatým brali a bezmocným rozdávali?! "Peníze vládnou světu," pokračoval muž u oběda, "tak tomu bylo, je a bude." Bohužel se mi to jeví stejně, je však velkou chybou lidstva, že začalo tento pouhý nástroj a prostředek tak silně vnímat. Peníze původně sloužily ke zjednodušení směny, dnes vládnou globálním dolarem celému světu. Peníze se staly lidstvu modlou. Lidé si je navzájem závidí, kvůli penězům se přepadají, loupí i vraždí. Poměr k penězům přetvořil v globálním světě náš poměr k druhým lidem ik životu jako takovému. Kromě přírody a práce v domácnosti se jimi oceňuje snad téměř vše. Když sleduji diskuse a plány protestujících proti finančním mocným, ptám se, zda je zasedání skupiny Světové banky a zástupců MMF setkáním lidí, pro něž jsou peníze prostředkem, sluhou k dosažení větší spravedlnosti na Zemi, nebo jsou jim peníze životním cílem, pánem, jemuž se klaní a za nímž jdou, ber, kde ber? Tato jednoduchá otázka nebyla nikdy nikým zodpovězena a doložena přesvědčivými argumenty. Nestane-li se tak v dostatečném časovém předstihu před zářijovým zasedáním MMF v Praze, pak se dá předpokládat, že potomci Husa, Žižky, Koziny, Nikoly Šuhaje, Jánošíka a Martina Luthera Kinga budou mít navrch.