CENÍK PŘEDNÁŠEK MYŠLENKA-SLOVO-ČIN

Ceník přednášek "Myšlenka - Slovo - Čin"

půldenní seminář: (4 hodiny) cena za skupinu (10-15 lidí) 6 000Kč

jednodenní seminář: (8 hodin) cena za skupinu (10-15 lidí) 12000Kč

třídenní seminář: (24 hodin) cena za skupinu (10-15 lidí) 33 600Kč

sleva 50% pro jednotlivce, školy a neziskové organizace

Během třídenního semináře je možné obsáhnout všechna témata uvedená na propagačním letáku. V případě výběru jednoho nebo dvou konkrétních přednášek připadá v úvahu půl až jednodenní seminář. Rozsah a náplň seminářů jsme ochotni přizpůsobit vašim potřebám a požadavkům. Na podrobnějších podmínkách je možné se domluvit přímo v Agentuře GAIA na tel . 774946516, e-mail: gaia@ecn.cz

Optimální počet účastníků semináře je 10 až 15 lidí. Vícedenní semináře je možné připravit jako celek a jednotlivá témata vzájemně propojit nebo jako samostatné přednášky.

Termín a místo konání seminářů si určuje a zajišťuje objednavatel po dohodě s Agenturou GAIA.

CENÍK PŘEDNÁŠEK MYŠLENKA-SLOVO-ČIN

Organizační pokyny:

Přihlášku laskavě zašlete na níže uvedenou adresu Agentury GAIA nejlépe e-mailem nebo objednávejte telefonicky. Vaši přihlášku vám potvrdíme a upřesníme termín konání.


Platbu, prosím, uhraďte v den konání semináře v hotovosti nebo nejpozději do pěti pracovních dní před datem konání semináře na účet u České spořitelny, č. ú.: 0007312349/0800, konstantní symbol 008

Za organizaci seminářů:

Agentura GAIA
P.O. Box 2, 106 00 Praha 10 bankovní spojení:
0007312349/0800, ČS

  tel. 774946516

e-mail: gaia@ecn.cz, www.ecn.cz/gaia
IČO: 65997883, DIČ:002-65997883

Závazná přihláška na semináře "Myšlenka - slovo - čin" ke stažení zde