SLOVO ÚVODEM

Slovo úvodem


Při své dlouholeté praxi ředitelky v různých neziskových organizacích jsem se setkávala a setkávám s opakovanými problémy a to zejména při práci s lidmi. Snad nejobtížnější je mezilidská komunikace, schopnost definovat společný cíl a najít společné východisko a řešení. Pozoruji dominantní chování jedněch a nedostatek sebevědomí a submisivní chování druhých, zejména žen, ačkoliv se ukazuje, že i ti, kteří většinou mlčí, mají k chodu společnosti hodně co říci. Mnohdy ukrývají překvapivé myšlenky, schopnosti a dovednosti. Jak je však odhalit v dnešním soutěživém, agresivním a rychlém světě, jak zapojit do procesu rozhodování i ty pomalejší, méně průbojné? Jak umožnit, aby přispěli do celospolečenského dění? Při hledání odpovědí na konkrétní řešení jsem vedle životních zkušeností a mnoha diskusí vystudovala profesní teorii řízení a absolvovala řadu vzdělávacích kursů a seminářů. Z toho, co považuji za nejužitečnější, jsem postupně sestavila vzdělávací program, který spočívá v kompletní řadě seminářů, přednášek a workshopů. Účastníci seminářů v krátké době pochopí, co jim - byť nevědomky - v každodenním osobním i pracovním životě působí problémy. Toto poznání je předpokladem k rozhodnutí začít prakticky jednat.

SLOVO ÚVODEM

Z mé zkušenosti vyplývá, že důležité je udělat si čas k zamyšlení nad stavem světa, nad svým postavením v něm, nad svými zodpovědnostmi, pravomocemi, možnostmi a svým vlivem. Nabízený program Vám pomůže se ve světě a Vaší situaci zorientovat, dodá Vám potřebné sebevědomí.

Těším se, jak společně budeme vytvářet optimističtější a lepší svět.

Vaše

Marie Haisová