DÍLNY, PŘEDNÁŠKY, PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Dílny, přednášky,
praktická cvičení

 • čas a řízení vlastního života
  Tréninkový program je určen zejména ženám, které věnují svůj čas a život druhým aniž by si cenily hodnoty svého osobního času. Práce žen v domácnosti je společensky zneužívána (není např. kalkulována v HDP). Na cvičení lze snadno a srozumitelně pochopit princip manipulace a různých mezilidských her, které se vztahují k využívání času.
 • prostředí, které formujeme a které formuje nás
  Myslíte globálně? Víte jak “velká” politika, filosofie, ekonomika ovlivňuje Vaši každodennost? Definujete správně rámec svého působení a své životní strategie?
 • umění kritizovat a kritiku přijímat
  Moderní řízení předpokládá umění otevřeně a ohleduplně poskytovat zpětnou vazbu ve vztahu k sobě navzájem, ke svým spolupracovníkům, spolupracovnicím, nadřízeným i podřízeným. Teoretické informace jsou doplněné praktickým cvičením, při kterém se každý/á individuelně dozví, co může v této oblasti mezilidské komunikace zlepšit.

DÍLNY, PŘEDNÁŠKY, PRAKTICKÁ CVIČENÍ

 • organizace a spolupráce
  Orientujete se ve společnosti? Jak je řízena a proč je toto dobré vědět, i když sami nepodnikáte? V čem spočívá úspěch?
 • sebevědomí, mužský a ženský princip
  Přednáška o rozdílném pojetí a přístupu muže a ženy v rovině biologické, kulturní i tradiční, Vám pomůže v každodenním životě i při spolupráci ve všech společenských strukturách.
 • vnitřní a vnější aktivita
  Západní kultura, mezi kterou se Česká republika počítá, považuje celá staletí za aktivního toho, kdo činorodě ve vnějším světě stále něco vytváří a přetváří.

Jaké je naše vnitřní já? Co je skutečná aktivita? Kde hledat kořeny ekologické krize? Kde nacházet řešení?

Rozsah a náplň seminářů přizpůsobíme Vašim potřebám a požadavkům.

----------------------------------------------------------------------------------------
Objednávat můžete na e-mailu: marie.haisova@seznam.cz více informací také na   www.mariehaisova.cz