EKOLOGICKÁ CESTA DO SPOLEČNÉ EVROPY

 

Ekologická cesta do společné Evropy


Od Nadace rozvoje občanské společnosti, Ministerstva zahraničních věcí a Nadace Heinricha Bölla jsme získali podporu projektu "Ekologická cesta do společné Evropy, jehož cílem bylo:

Organizovat programy, přednášky, besedy, praktická cvičení, seznamující žáky a studenty s nejrůznějšími aspekty vstupu do Evropské unie, zaměřené na týmovou práci a rozvoj tvůrčích schopností a myšlenkové samostatnosti. Výstupem bude silná mediální propagace, zveřejňování dětských prací, nápadů a návrhy na jejich realizaci. Projekt vyústil dětskou konferencí “My a Evropa 21. století” zaměřená na informovanost o otázkách společné Evropy, zvláště ve vztahu k životnímu prostředí.

Konkrétně jsme se věnovali těmto tématům:

Nám známé evropské státy a jejich kultury, Jan Ámos Komenský a evropské školství, Jak se bavíděti a mládež v Evropě?, Ženy v evropské politice a kulturním životě, Ekologická domácnost u nás a v Evropě, Jsou velkoměsta zelenými plícemi Evropy?, Co znamená globalizace a konzumní společnost?, Evropa a třetí svět, Láska a válka v Evropě, Jak se angažují Evropané a Evropanky v občanské společnosti?

EKOLOGICKÁ CESTA DO SPOLEČNÉ EVROPY

Agentrura GAIA vydala:


Sborník příspěvků z dětské konference My a Evropa 21.století