POJĎME SI POMÁHAT (LETS)

 

Pojďme si pomáhat - LETS

Aktuální Stránka LETS: www.lets.ecn.cz


Co je to?
Pojďme si pomáhat - LETS je výměna služeb a výrobků na základě bezhotovostních plateb, realizovaných pomocí imaginárních platebních jednotek* přes účetní systém - konto - vedené koordinačním centrem. LETS je organizován podle vzoru společností, které již úspěšně existují v Anglii, USA, Kanadě, Německu, Itálii, Austrálii. atd. Tyto společnosti - alternativy tržní ekonomiky - jsou vždy neziskové, dobrovolné, platební jednotky se rovnají běžné měně a neúčtuje se z nich úrok.

Všichni členové/ky mají přístup ke všem nabízeným službám nebo výrobkům, jestliže poskytují služby nebo výrobky dalším členům/členkám.

Proč se zapojit?
LETS Vám umožní objednat si určitou službu či získat zboží, které právě potřebujete, bez přemýšlení, jestli na to máte. Potřebujete připevnit poličku? Vyprat záclony? Spravit kapající kohoutek? Pohlídat dítě po několik hodin kdy nakupujete, musíte k lékaři, na úřad atd.? Zalévat zahrádku po dobu Vaší dovolené? Uvítal(a) byste pomoc při zavařování, malování, stěhování.? Ne každý má ochotného souseda, příbuzné či známé, které by o tyto občasné drobné výpomoci mohl požádat. Zvláště lidé ve městě se často nedokáží domluvit či nechtějí být nikomu zavázáni. Jako člen(ka) sítě LETS si potřebnou výpomoc vyhledáte v inzertním bulletinu podobně jako jiné placené služby a s inzerujícím se domluvíte na podrobnostech. Jen místo Kč zaplatíte LETS šeky a LETS jednotkami. Zboží - většinou předměty, které byste jinak možná vyhodili nebo nabídli v rubrikách Daruji můžete v síti LETS "prodat" a získané jednotky LETS pak využít k zaplacení čehokoliv, co je v síti nabízeno.
Síť lze využívat podle potřeby, záleží jen na vás, kdy a kolik jednotek si vyděláte a za co je utratíte.

Jak obchodování probíhá?
Stejně jako při placení šekem v běžné měně. Za práci či zboží zaplatíte LETS šekem, na kterém vypíšete dohodnutou částku, jeden ústřižek si ponecháte a druhý ústřižek doručí příjemce do koordinačního centra, kde je příslušná částka na jeho účet připsána a zákazníkovi z účtu odepsána. Aktuální stav konta je průběžně uveřejňován v inzertním zpravodaji vedle členského čísla. Noví členové/ky obdrží šeky v hodnotě 400 jednotek a ihned mohou začít obchodovat tj. nakupovat i prodávat. Další sadu šeků obdrží (zdarma) poté, co prokáží službu jinému členu sítě a doručí do centra jeden či více "vydělaných" šeků.

Kdo se může stát členem /členkou?
Základní podmínkou členství je to, že i vy nabídnete něco ze svých dovedností, zkušeností či profesionálních znalostí ostatním. Dále byste měl(a) být členem/členkou Agentury GAIA, což obnáší zaplacení ročního členského poplatku: mládež, matky na mateřské, nezaměstnaní a důchodci 50 Kč ročně, výdělečně činní 180 Kč ročně.

Členství je výhodné zvláště pro samostatně žijící osoby a pro ty, kdo nejsou vázáni celodenně v zaměstnání: studenty, ženy v domácnosti či na mateřské, důchodce, invalidy a nezaměstnané, ale také pro všechny, kdo uvítají možnost zaplatit si různé služby místo v Kč v LETS jednotkách a třeba i získat mezi stejně smýšlejícími lidmi nové přátele.

* Z těchto poplatků je hrazen papír a tisk inzertního bulletinu a šeků, nájem kanceláře atd. Z konta členů se také odečítá 10 jednotek měsíčně ve prospěch těch, kteří se na organizaci sítě přímo podílejí.

POJĎME SI POMÁHAT (LETS)

Příklady možných služeb
Hlídání dětí, zalévání květin v době nepřítomnosti, pečení a vaření dobrot v případě oslavy, větší návštěvy, dětského večírku atd., zašívání a opravy oděvů, pletení svetrů a svetříků, doučování, vyučování jazyků nebo různých dovedností (pletení, háčkování, vaření), úklid, žehlení, vyprání v pračce, obstarání nákupů, pochůzky na úřady, drobné opravy nábytku, kapajících kohoutků, přidělání poličky, pomoc na zahrádce, darování přebytků ze zahrádky, překlady, servis počítače, účetní, lékařské či advokátní rady, grafické zpracování na PC, doprava, služby malířské, instalatérské, truhlářské, elektrikářské, zapůjčení nářadí, sušičky ovoce atd.
(Rozsáhlejší "nápadník" možných služeb je k dispozici v kanceláři).

Inzeráty
Inzerce je rozdělena do kategorií podle charakteru služeb, u každé nabídky či poptávky jsou pak uvedena členská čísla členů, kteří tuto službu hledají či nabízejí a jejich telefon. Seznam členů, plné znění inzerátu, adresa a případné další telefony či e-mail jsou uvedeny odděleně. Toto uspořádání umožňuje rychle vyhledat žádanou službu či zboží nebo naopak nabídnout svou pomoc.

Odpovědi na některé otázky

Kolik mohu za svou práci požadovat?
Čas nás všech má obrovskou hodnotu, navrhujeme proto cenu za hodinu jakékoliv práce v rozmezí 50 - 100 jednotek. Záleží ovšem na dohodě obou stran, požadovat víc je možné. Nutný materiál či zboží je placeno v Kč, ale i zde záleží na dohodě, je možno platit i jednotkami (1 jednotka = 1 Kč).

Co když nemám co nabídnout?
Věříme, že každý může nabídnout něco, co mohou druzí potřebovat, přinejmenším může nabídnout ochotu a čas a zúčastnit se nejrůznějších společensky prospěšných akcí - v Agentuře GAIA si dohodnete, jakých.

Kde se dozvím o LETS víc?
Všichni, které tato myšlenka zaujala, mohou kontaktovat Evu Collinsovou  na  e-mailové adrese: collineva@volny.cz

Pojďme si tímto nápadem zjednodušit a zlevnit život! Vždy, když budete něco potřebovat se ptejte:"A nemohu to dostat v LETSu?"