REKONSTRUKCE PARKU

 

Zámecký park Hostavice


V roce 1997 Agentura GAIA zpracovala na základě podkladů MÚ Prahy 14 a technických podkladů ing. Fexové z roku 1990 projekt na obnovu parku při základní a mateřské škole v Praze - Hostavicích. Díky podpoře Magistrátu hl.m. Prahy, Nadace rozvoje občanské společnosti, Místního úřadu Prahy 14 a firmy Lesař byla dokončena rekonstrukce parku, asanace zeleně a dosadba nových stromů, dále byla v parku zřízena naučná dendrologická stezka.V letech 1999 a 2000 jsme pořádali pro hostavické děti a jejich rodiče v obnoveném parku happening “Čarování pro zemi”.

VĚNUJI NA STROM

Samolepky : "Den Stromů a Dřeva 20. října" - Věnuj na strom,

Koupí samolepky jste mohli podpořit výsadbu stromů, obnovu zeleňe v České republice.