ZNÁTE SVŮJ PROSTOR

 

“Znáte svůj prostor?”

Rozvoj komunitní a sousedské spolupráce při úpravě vnitrobloku v ulici Radhošťská na Praze 3

Výchozí myšlenkou projektu "Znáte svůj prostor" je zlepšení komunikace a spolupráce s občany za účelem zlepšení nejbližšího okolí jejich bydliště. Vnitrobloky a dvory jsou dnes v zastavěných částech města často jediným místem pro městskou zeleň, hnízdění ptáků, pro odpočinek a relaxaci. Jsou prostorem, kde mohou děti trávit volný čas, aniž by byly vystaveny nebezpečí silničního provozu. Proto si tato místa zaslouží naši péči a údržbu. Jedním z nich je vnitroblok v Radhošťské ulici na Praze 3. Původní návrh na jeho úpravu byl zpracován z podnětu OÚ Praha 3. Ze zkušeností Agentury GAIA v oblasti životního prostředí ve městech vyplývá, že zapojení místních obyvatel do provádění změn je podmínkou pro přijetí. úprav a pro následnou údržbu prostor.

Cílem je:

  • seznámit sousedy se záměrem OÚ Praha 3 upravit vnitroblok
  • umožnit občanům zapojit se do rozhodování o jeho budoucí podobě
  • upravit vnitroblok tak, aby odpovídal potřebám obyvatel
  • vyvořit modelový projekt komunitní práce a spolupráce lidí na věcech veřejných
  • najít vstřícné lidi, kteří jsou ochotni se podílet na úpravě a údržbě vnitrobloku.

Za management projektu zodpovídá Agentura GAIA, koordinátorkou je Alice Müllerová. Projekt vznikl ve spolupráci s místostarostou Tomášem Mikeskou a odborem životního prostředí OÚ Praha 3. Na komunitní práci se podílí Nadace VIA. Zmíněné instituce spolu s Magistrátem hl. m. Prahy projekt též finančně podpořily, za což jim děkujeme.

V případě, že Vás projekt “Znáte svůj prostor” zaujal, uvítáme jakoukoli finanční pomoc. S dotazy a dalšími informacemi se obracejte na naší emailovou adresu: gaia@ecn.cz

ZNÁTE SVŮJ PROSTOR