SLAVNOSTNÍ KŘEST STROMŮ

 

Slavnostní křest stromů

Dne 14. listopadu 2000 se od 10 hod konal slavnostní "křest stromů" v Kubelíkově ulici na Praze 3, před domem č. 50.

Deset nových kultivarů javoru v Kubelíkově ulici vysadilo občanské sdružení Agentura GAIA za přispění paní Barbory Sadílkové, společnosti RadioMobil, a.s., paní Nataši Perglové a paní Heleny Frankové. Agentura GAIA také děkuje za spolupráci a podporu Městské části Praha 3.


PŘÍRODNÍ PARK VE STARÝCH STŘEŠOVICÝCH

Agentura GAIA spoluorganizuje projekt přírodního parku ve starých Střešovicích


Za finančního přispění Městské části Praha 6 a ve spolupráci s Dobročinným spolkem medáků nechala Agentura GAIA zpracovat studii přírodního parku ve starých Střešovicích. Budoucí park by měl nahradit chybějící náves, kterou nebylo možné díky zahuštěné zástavbě ve starých Střešovicích vybudovat. Hlavními organizátory projektu je Dobročinný spolek medáků, Nadace VIA a Agentura GAIA, partnery projektu pak Úřad Městské části Praha 6, obyvatelé starých Střešovic, Základní škola Norbertov, katedra architektury ČVUT, architektonická kancelář Mepro a neziskové organizace a nadace z USA.