DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZELENÁ CESTA

 

Dětské hřiště  ZELENá CESTA

Občanské sdružení Agentura GAIA z podnětu Městské části Praha-Kunratice se chystá zrealizovat dětské hřiště, které bude umístěno v lokalitě pod rybníkem Ohrada. Zde bude vhodně doplňovat již parkově upravenou část tzv. Zelené cesty, která propojuje okraj Kunratického lesa se zámeckým parkem, Bažantnicí a rekreačními plochami u rybníku Šeberák a Olšaňák. Jedná se o významnou výletní a odpočinkovou oblast, kde dosud žádné zařízení pro sportovní a kulturní vyžití dětí a mládeže není. Architektonická studie byla vypracována ing. Kateřinou Tuzarovou, která rozděluje dětské hřiště do dvou celků.


• odpočívadlo s hřištěm pronejmenší děti

•modelovaný terén s horolezeckou stěnou pro starší děti a mládež.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZELENÁ CESTA

Agentura GAIA obdržela na zahájení výstavby dětského hřiště finanční pomoc od Magistrátu hl. m. Prahy. Na realizaci projektu přispívá ze svého rozpočtu i Městská část Praha-Kunratice.