ŽENY V POLITICE A VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ

 

Růže mezi trním
aneb ženy v politickém životě

Stále aktuální, dnes možná ještě aktuálnější je tento Sborník ze semináře „Ženy a politika“

Z textu:

Občanská společnost, založená na principech solidarity, nemůže v příštím tisíciletí přežít, pokud se od základu nezdemokratizují vztahy mezi muži a ženami. Jestli muži chápou svět jako materiál a zdroj k tvoření a přetváření, ženy vidí svět především jako sociální pole. Je jisté, že ženy mají velmi distancovaný až odmítavý vztah k moci. Také ovšem i proto, že tato moc je posud definována mužsky. Freda Meissner Blau říká, že v den, kdy se prosadilo, že se v Rakousku nesmí používat atomová energie, byl asi nejkrásnější v jejím životě, možná dokonce krásnější, než narození jejího prvního dítěte. Ženy berou politiku jako zahrádku, o kterou se starají pro dobro svých dětí. Ženy by neměly obětovat svoji privátní sféru, ale bránit se proti boji o moc a proti pojetí politiky jako obchodu.


ŽENY V POLITICE A VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ