ŽIVOT NENÍ NA PRODEJ

 
Videodokument a sborník vydala Agentura GAIA jako součást projektu “Čas je život” na téma rovnosti mezi mužským a ženským principem, který byl podpořen Evropskou komisí, MPSV a Nadací Heinricha Bölla.

Videodokument "Budoucnost už je tady" - o globalizaci a jejích důsledcích v našem každodenním životě

Celková délka 30 min., české titulky, cena videokazety 290 Kč

Sborník "Život není na prodej" (obsah sborníku zde)
aneb Ženy, děti a příroda - alternativa k politice Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Světové obchodní organizace

Česko-anglická verze, brož., dotovaná cena 58 Kč

Sborník příspěvků z konference konané v “horkých” zářijových dnech roku 2000 v Praze paralelně k jednání Světové banky. Účelem konference bylo upozornit na negativní vliv politiky globálních finančních institucí očima lidí, kteří mají zkušenost s jejími důsledky v každodenním životě a v různých končinách světa. Sborník slouží i jako doplněk k informacím podaných ve filmu.


ŽIVOT NENÍ NA PRODEJ

Videodokument o globalizaci a jejích důsledcích v našem každodenním životě

Francouzská společnost Les Penelopes natočila dokument, který vydává svědectví o negativních důsledcích globalizace v různých částech světa. Mapuje činnost světového hnutí žen za řešení a prevenci těchto důsledků.Na filmu uvidíte nejen rozhovory s významnými osobnostmi a jejich názory na globalizaci, ale i bohatý obrazový materiál.

Celková délka 30 min., české titulky, cena videokazety 290 Kč