CO JE AGENTURA GAIA

 

Agentura GAIA je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1997. Jeho cílem je hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a osvěty. Jsme sdružením samostatných aktivních občanů a občanek, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme a způsob jakým žijeme. Agentura GAIA spolupracuje s dospělými i dětmi, lidmi všech profesí. Těšíme se na Vaši spolupráci, reakci a podněty na adrese:

Agentura GAIA
p.o.box 2
106 00 Praha 10

telefonní číslo 774 946 517

V současné době pracujeme na projektu Quo vadis, femina?
email: info@quovadisfemina.cz, www.quovadisfemina.cz

POSLÁNÍ AGENTURY GAIA

 

Občanské sdružení Agentura GAIA se zabývá ochranou přírody a krajiny a usiluje o hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a osvěty.

 

CÍLE AGENTURY GAIA

 
  • Základním cílem Sdružení je ochrana přírody a krajiny, jež je jeho hlavním posláním. Dále přispívá k prevenci a řešení negativních důsledků lidské činnosti na životní prostředí s důrazem na zlepšení mezilidské komunikace.
  • V rámci těchto cílů Sdružení organizuje projekty sloužící občanům a občankám ve vztahu k životnímu prostředí.
  • Ve svých projektech i mimo ně poskytuje Sdružení zejména služby vzdělávací, poradenské, informační, legislativní, pomoc praktickou a veřejně osvětovou.
  • Sdružení navazuje a udržuje styky i spolupráci s osobami a sdruženími podobného zaměření doma i v zahraničí.
  • Sdružení vytváří a realizuje projekty a programy s tímto zaměřením, iniciuje spolupráci mezi státními a nestátními subjekty.

Zalíbí-li se Vám naše cíle a činnost, pak Vás rádi uvítáme mezi námi. Členský příspěvek byl Radou Agentury GAIA upraven na 50 Kč/rok, horní hranici se meze nekladou. Výše uvedené částky můžete uhradit převodem na účet č.: 0007312349/0800, složenkou typu A na účet nebo složenkou typu C na uvedené adrese. Děkujeme!

 

KDO JSME

Stálí spolupracovníci a spolupracovnice:

- viz www.quovadisfemina.cz

Marie Haisová - jednatelka
Adéla Purschová - koordinátorka PR
Klára Doušová - koordinátorka kulatých stolů
Iveta Adamčíková - finanční managerka


Výkonná rada:

Marie Haisová - předsedkyně rady
Pavel Rozsypal - revizor
Marta Hrabáková
Jaroslav Knápek


 

Přehled členů a členek občanského sdružení je uveden ve zpravodajích GAIA, které vychází čtyřikrát ročně.

STAŇTE SE I VY PŘÁTELI AGENTURY GAIA

Předpokladem úspěchu a dobrých výsledků veřejně prospěšných projektů Agentury GAIA je Vaše pomoc a spolupráce.
Udělejte první krok, kterým je zaslání návratky na gaia@ecn.cz

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva Agentury GAIA za rok 2002 zde v *.doc formátu (620kB)
Výroční zpráva Agentury GAIA za rok 2001 je k dispozici ke stažení zde v *.pdf formátu (970kB)