ARCHA 21

 

TISKOVÁ ZPRÁVA - ARCHA 21 v Čechách

Agentura GAIA a Mezinárodní společnost pro výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí (IGU) se sídlem v Německu oznamují zahájení tříletého projektu, který pod názvem ARCHA 21 probíhá v Česku, Německu a Polsku. Týká se ekologické výchovy děti v nejútlejším věku a jeho rozšíření se plánuje ve střední Evropě, konkrétně na země sousedící s Německem.

V první části projektu se za podpory Německého spolkového ministerstva pro životní prostředí provádí průzkum mezi mateřskými školami, jehož cílem je zmapovat současný stav ekologicky orientovaných mateřských škol. Získané údaje budou sestaveny tak, aby bylo možné si vyměňovat zkušeností mezi mateřskými školami, a to jak na území republiky, tak v prostoru evropském. Na základě získaných zkušeností bude zorganizováno několik mezinárodních setkání. Vybrané školky budou zahrnuty do Mezinárodní sítě ekologických mateřských školek. Průzkum probíhá ve spolupráci s Časopisem pro výchovu a vzdělávání dětí Informatorium 3-8 a časopisem GAIA.

Marie Haisová, MBA, ředitelka Agentury GAIA

ARCHA 21

Agentura GAIA, tel.: 774946517
e-mail: marie.haisova@seznam.cz , www.ecn.cz/gaia

Rovnost začíná už v mateřských školkách
(Marie Haisová, Informatorium, 4.12.2002)