ČAS JE ŽIVOT

 
Projekt Agentury GAIA podpořený Evropskou komisí, Ministerstvem práce a soc. věcí ČR a Nadací Henricha Bölla

ČAS je ŽIVOT
aneb
Rovnost mezi ženským a mužským principem

Cílem projektu je

přispět k vytvoření harmonické společnosti s vyrovnaným ženským i mužským principem a společenskými rolemi. Chceme-li porozumět světu, je důležité si uvědomit oba principy se všemi fyzickými i psychologickými specifikami a pracovat s nimi.

V současném patriarchálním uspořádání společnosti se většina lidí řídí heslem, že “čas jsou peníze”. Nezbývá čas a prostor uvědomit si, co sebou peníze, toto nové liberálně ekonomické božstvo, přináší negativního. Všeobecně uznávané hodnoty jsou postaveny na ekonomice a vlastnění věcí. Hrubý domácí produkt (HDP) však není měřítkem, jestli se lidem daří dobře, jsou-li šťastni a kolik užitečné práce vykonávají. Neodráží např. práci v domácnostech, která přísluší převážně ženám. Studie OSN o celosvětové situaci žen, konstatuje, že ženy, které tvoří polovinu lidstva vykonávají dvě třetiny světové práce (měřeno v hodinách), ale vydělávají jen desetinu toho, co muži a vlastní jednu setinu toho, co muži.


Možná řešení vidíme v uplatňování ženského principu na celospolečenské úrovni


Málokdo chápe, proč by měly ženy nést větší díl na společenském rozhodování přestože přináší:

  • pozitivní přístupu k životu, lásku, péči, starostlivost, důraz na bytí, nikoliv na vlastnění, tvořivost, komplexnost vidění, smysl pro rovnost oproti hierarchické nadřazenosti, porozumění na základě empatie a intuice
  • ženy nepovažují přírodu jako něco “vně” sebe, ale považují sebe i své okolí za součást přírody
  • prioritou žen jsou vztahy, lépe chápou souvislosti

ČAS JE ŽIVOT

Součástí projektu “Čas je život” jsou semináře, dílny a praktická cvičení pro ženy vedené Marií Haisovou, M.B.A. (jednatelkou Agentury GAIA ), ve kterých se s Vámi podělí o své znalosti a zkušenosti, které získala studiem na Sheffield Hallam University a dlouholetou praxí v neziskovém sektoru. Rozsah a náplň seminářů přizpůsobíme Vašim potřebám a požadavkům, objednávat je můžete na tel.:774946517
e-mail: marie.haisova@seznam.cz

V rámci projektu jsme vydali

Exklusivní informace z konference “Život není na prodej”

s podtitulem Ženy, děti, příroda - alternativa k politice Světové banky, MMF a Světové obch. organizace. Konference se konala v “horkých” zářijových dnech v Praze r. 2000 při zasedání MMF.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Autorkou projektu je Marie Haisová, jednatelka Agentury GAIA. Projekt spolutvořili: ATTAC Francie, PROYECTOS COMUNITARIOS Španělsko, Občanská inspirace Praha, Mateřské centrum Poděbrady, Deutscher Gewerkschafts bund Německo, Women in Europe for a Common Future Holandsko, Academia Praha, AK Agentura Praha.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Příloha v týdeníku Respekt, 25.6.2001 o projektu ČAS JE ŽIVOT