"Věnuji na strom" – kampaň a veřejná sbírka na obnovu a ochranu zeleně u nás

"Znáte svůj prostor?" – rozvoj komunitní a sousedské spolupráce v ulici Radhošťská v Praze 3

Dětské hřiště v Praze - Kunraticích - Agentura GAIA z podnětu Městské části Praha-Kunratice se chystá zrealizovat dětské hřiště, které bude umístěno v lokalitě pod rybníkem Ohrada

Rekonstrukce parku při ZŠ a MŠ v Praze9-Hostavicích

Vysazení stromů v ulicích Lublaňská, Wenzigova a Legerova v Praze 2, Kubelíkova v Praze 3.

Ozdravení stromořadí v ulicích Pilská, Novozámecká a Kyjský mlýn v Praze 14.

Slavnostní křest stromů - deset nových kultivarů javoru v Kubelíkově ulici vysadilo občanské sdružení Agentura GAIA.

Přírodní park ve starých Střešovicích by měl nahradit chybějící náves, kterou nebylo možné díky zahuštěné zástavbě ve starých Střešovicích vybudovat. Hlavními organizátory projektu je Dobročinný spolek medáků, Nadace VIA a Agentura GAIA.

Zeleň je život“: Podpořeno Magistrátem hl.m. Prahy, Úřady městských částí Praha 2, Praha 3, Praha 6 a Praha-Kunratice, Nadací ROS, Nadací VIA a společností Radiomobil

 
 

"My v 21. století" – vytvoření modelové ekologické školky v Klatovech

"Archa 21" – mezinárodní síť ekologických mateřských školek
Sborník "Peníze nebo život"
je poutavá a nedogmatická kniha, která nabízí řadu podnětů a praktických rad pro méně konzumní životní styl

"Pojďme si pomáhat (LETS)" – rozvoj vzájemné občanské výpomoci formou výměny služeb a věcí

"Ekologická cesta do společné Evropy" – výchovně vzdělávací program, podle kterého žáci základních a středních škol rozvíjí svou osobnost a orientaci v demokratické společnosti

„Peníze nebo život“: Podpořeno Nadací ROS, Ministerstvem zahraničních věcí, Velvyslanectvím Nizozemského království a Mezinárodní společnosti pro ekologickou výchovu

"Quo vadis, femina?" - vize žen o trvale udržitelném životě  - aktuálně realizovaný projekt


 

"Čas je život" – vzdělávací a osvětový projekt podpořený Evropskou komisí na téma rovnoprávnosti, sebevědomí, zodpovědnosti a hospodaření s časem.
"Ženy v politice a veřejném životě"

"Život není na prodej" za účasti předních světových osobností ekologického, ženského a sociáloního hnutí

„Ženy a životní prostředí“: Podpořeno Evropskou komisí, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Nadací Heinricha Bölla

 

Marie Haisová, MBA
jednatelka Agentury GAIA
se s Vámi podělí o znalosti a zkušenosti, získané studiem a praxí ředitelky v neziskovém sektoru. Semináře a přednášky jsou na ekologická a sociální témata.

Slovo úvodem

Dílny, přednášky, praktická cvičení

 

 

 

 


Monitoring medií pro nás připravuje společnost NEWTON Information Technology, s.r.o.